Nyomtatás

Az Ápolók Nemzetközi Napja 2017. május 12.

Írta: Szerkesztőség 2017. máj. 11.

rozsaszal kezben1

Köszöntjük az ápolókat, azzal a kormánnyal megkötött  megállapodással, mely  2016. szeptember 1-je óta kiszámítható, több évre szóló fizetésemelést, és ezzel együttjáró keresetnövekedést jelent számukra!

A minap az egyik fővárosi kórházban járva egy férfi szakápoló megállított, megsimogatta a karomat, és azt mondta: köszönjük! Örömmel válaszoltam, hogy még nincs vége, mert folytatjuk a tárgyalásokat, hiszen a megállapodástól csak "felfelé", azaz a munkavállalók javára lehet eltérni.

Erről a tárgyalásról szól az alábbi közlemény:

 

Ismét tárgyalóasztalhoz ült az egészségügyért felelős államtitkár a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) mint sztrájktárgyaló partnerek, valamint stratégiai partnereik, a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) képviselőivel. A tárgyaláson megjelentek a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakmai vezetői.

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik az előző tárgyaláson feltett kérdésére, miszerint a közszférában az egyes ágazatok szakirányú munkavállalóin kívül (köztisztviselők, szolgálati jogviszonyosok, közalkalmazottak, stb.) a munkájukat segítő gazdasági, műszaki és háttér szolgáltatást nyújtók ágazatonként milyen bérfejlesztésben, vagy bérpótlékban részesülnek – nem kaptak választ. A sztrájktárgyaló partnerek ezzel szemben bemutatták, hogy a közszféra egyik ágazatában a hatályos kormányrendelet alapján a garantált bérminimumon felül plusz 20.000 forintos bérpótlékot is kapnak.

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik ragaszkodnak a 2016-ban a kormánnyal megkötött, több évre szóló korrekt bérmegállapodás (2016-ban átlagosan 26,5 %, 2017-ben 12%, 2018-19-ben 8-8%-os bérfejlesztés és az orvosoknak 2016-ban 107.000 Ft, 2017-ben 100.000 Ft) elveinek és értékeinek megtartásához!

A 2016-ban megkötött többéves bérmegállapodással új bértábla került bevezetésre, ezzel sikerült a bértáblák belső arányait korrigálni, melyeket a korábbi minimálbér és garantált bérminimum emelések torzítottak el a több évtizede egészségügyi szakemberként helytállók terhére!

Az örvendetes 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelések ezt a helyreállított igazságos belső arányt borították fel, ezt fokoznák a 2018-ra tervezett emelések is! Éppen ezért ragaszkodnak a korrekcióhoz - melynek összege az egészségügyi államtitkárság által számítottan 30 milliárd forint a 2017. évre - a sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik!

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének megfelelő százalékban kívánják az orvosok bérfejlesztését is emelni.

A bértábla arányainak megőrzése azért elengedhetetlen, mert 2016-ban végre megindult az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak társadalmi elismerésének helyreállítása, – ezzel a közpénzen képzett egészségügyi munkaerő itthon tartására is lehetőség nyílik.

Ennek részbeni forrása az 5%-os járulékcsökkentés az egészségügyi ágazatban mintegy 8,9 milliárd forintnyi megtakarítása, melyhez már csak 21,1 milliárd forint szükséges, amely a tervezett 3,5%-os gazdasági növekedésből kigazdálkodható. Ezzel a korrekcióval elérhető, hogy a nemzetgazdasági ágazatban az egészségügy a 14. helyről a 11. helyre való felzárkózása ne csak stabilizálódjon, hanem közelebb kerüljön a megcélzott 3-4. helyhez.

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik változatlanul a költségvetés elfogadása előtt akarnak megállapodni a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatásban közreműködők bérfejlesztésében is.

A KSZ kellő alapot nyújt, - mint ahogy abban meg is állapodtak 2016. szeptember 20-án - a védőnők és a mentődolgozók javára megkötendő megállapodásokra a részükre juttatandó többletforrásokról.

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik legkésőbb május 19-ig akarnak a korábban a kormánnyal 2016. szeptember 20-án megkötött korrekt megállapodásukban foglaltaknak érvényt szerezni a 2017. évre.

Budapest, 2017. május 11.

Sztrájktárgyaló partnerek

Cser Ágnes                                                                            Toma Lajos

MSZ EDDSZ elnök                                                               MÖSZ elnök

Stratégiai partnerek

dr. Éger István                       dr Balogh Zoltán                    Dr. Hankó Zoltán

MOK elnök                            MESZK elnök                        MGYK elnök

Összes ajánlás (0)

0 az 5 csillagból
Nem rendelkezik megfelelő jogokkal a hozzászólás megtekintéséhez vagy kiadásához.

Kiemelt videó

További videók