Nyomtatás

Kollektív szerződés

Írta: Dr. Cser Ágnes 2017. máj. 22. hétfő, 12:44.

.

Attachments:
Download this file (KSZ_alairt_04.12.pdf)Kollektív szerződés691 kB
Nyomtatás

Az Ápolók Nemzetközi Napja 2017. május 12.

Írta: Szerkesztőség 2017. máj. 11. csütörtök, 20:23.

rozsaszal kezben1

Köszöntjük az ápolókat, azzal a kormánnyal megkötött  megállapodással, mely  2016. szeptember 1-je óta kiszámítható, több évre szóló fizetésemelést, és ezzel együttjáró keresetnövekedést jelent számukra!

A minap az egyik fővárosi kórházban járva egy férfi szakápoló megállított, megsimogatta a karomat, és azt mondta: köszönjük! Örömmel válaszoltam, hogy még nincs vége, mert folytatjuk a tárgyalásokat, hiszen a megállapodástól csak "felfelé", azaz a munkavállalók javára lehet eltérni.

Erről a tárgyalásról szól az alábbi közlemény:

 

Ismét tárgyalóasztalhoz ült az egészségügyért felelős államtitkár a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) mint sztrájktárgyaló partnerek, valamint stratégiai partnereik, a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) képviselőivel. A tárgyaláson megjelentek a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakmai vezetői.

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik az előző tárgyaláson feltett kérdésére, miszerint a közszférában az egyes ágazatok szakirányú munkavállalóin kívül (köztisztviselők, szolgálati jogviszonyosok, közalkalmazottak, stb.) a munkájukat segítő gazdasági, műszaki és háttér szolgáltatást nyújtók ágazatonként milyen bérfejlesztésben, vagy bérpótlékban részesülnek – nem kaptak választ. A sztrájktárgyaló partnerek ezzel szemben bemutatták, hogy a közszféra egyik ágazatában a hatályos kormányrendelet alapján a garantált bérminimumon felül plusz 20.000 forintos bérpótlékot is kapnak.

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik ragaszkodnak a 2016-ban a kormánnyal megkötött, több évre szóló korrekt bérmegállapodás (2016-ban átlagosan 26,5 %, 2017-ben 12%, 2018-19-ben 8-8%-os bérfejlesztés és az orvosoknak 2016-ban 107.000 Ft, 2017-ben 100.000 Ft) elveinek és értékeinek megtartásához!

A 2016-ban megkötött többéves bérmegállapodással új bértábla került bevezetésre, ezzel sikerült a bértáblák belső arányait korrigálni, melyeket a korábbi minimálbér és garantált bérminimum emelések torzítottak el a több évtizede egészségügyi szakemberként helytállók terhére!

Az örvendetes 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelések ezt a helyreállított igazságos belső arányt borították fel, ezt fokoznák a 2018-ra tervezett emelések is! Éppen ezért ragaszkodnak a korrekcióhoz - melynek összege az egészségügyi államtitkárság által számítottan 30 milliárd forint a 2017. évre - a sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik!

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének megfelelő százalékban kívánják az orvosok bérfejlesztését is emelni.

A bértábla arányainak megőrzése azért elengedhetetlen, mert 2016-ban végre megindult az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak társadalmi elismerésének helyreállítása, – ezzel a közpénzen képzett egészségügyi munkaerő itthon tartására is lehetőség nyílik.

Ennek részbeni forrása az 5%-os járulékcsökkentés az egészségügyi ágazatban mintegy 8,9 milliárd forintnyi megtakarítása, melyhez már csak 21,1 milliárd forint szükséges, amely a tervezett 3,5%-os gazdasági növekedésből kigazdálkodható. Ezzel a korrekcióval elérhető, hogy a nemzetgazdasági ágazatban az egészségügy a 14. helyről a 11. helyre való felzárkózása ne csak stabilizálódjon, hanem közelebb kerüljön a megcélzott 3-4. helyhez.

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik változatlanul a költségvetés elfogadása előtt akarnak megállapodni a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatásban közreműködők bérfejlesztésében is.

A KSZ kellő alapot nyújt, - mint ahogy abban meg is állapodtak 2016. szeptember 20-án - a védőnők és a mentődolgozók javára megkötendő megállapodásokra a részükre juttatandó többletforrásokról.

A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik legkésőbb május 19-ig akarnak a korábban a kormánnyal 2016. szeptember 20-án megkötött korrekt megállapodásukban foglaltaknak érvényt szerezni a 2017. évre.

Budapest, 2017. május 11.

Sztrájktárgyaló partnerek

Cser Ágnes                                                                            Toma Lajos

MSZ EDDSZ elnök                                                               MÖSZ elnök

Stratégiai partnerek

dr. Éger István                       dr Balogh Zoltán                    Dr. Hankó Zoltán

MOK elnök                            MESZK elnök                        MGYK elnök

Hozzászólás (0) Találatok: 452
Nyomtatás

A KORMÁNY ÁTTEKINTI A SZAKSZERVEZETEK KÉRÉSEIT

Írta: Szerkesztőség 2017. máj. 05. péntek, 11:33.

Ismét tárgyalóasztalhoz ült az egészségügyért felelős államtitkár a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) mint sztrájktárgyaló partnerek, valamint stratégiai partnereik, a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) képviselőivel. A tárgyaláson megjelentek a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakmai vezetői is.

Ónodi-Szűcs Zoltán tárgyalópartnereit tájékoztatta azon előterjesztésekről, amelyek a sztrájktárgyalás során kialakult közös munka eredményeként kerültek a kormány elé. Kitért az örvendetes minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti korrekcióra is, mellyel a 2016-ban megkötött többéves bérfelzárkóztatás kiegészül.

Berczik Ábel kincstárért felelős helyettes államtitkár tájékoztatást adott a 2018-ban az egészségügyi ágazatnak, így a védőnőknek és a mentősöknek juttatandó többletforrásokról. A sztrájktárgyalók hivatkozva a 2016. szeptember 20-án megkötött megállapodásra a 2017. évre is igénylik a közösen elfogadott bértábla belső arányainak további többletforrással való megőrzését. Ugyancsak kérték a megállapodás alapján a védőnőket és a mentődolgozókat érintő többletjuttatások kollektív szerződésbe foglalását, valamint a gazdasági-, műszaki-, és háttérszolgáltatást nyújtók bérfejlesztését a kormányzat által jóváhagyott többletforrásokból.

A Nemzetgazdasági Minisztérium vállalta, hogy áttekinti  a közszférában a gazdasági és egyéb szolgáltatást nyújtó „segítők” részére megvalósult és javasolt bérfejlesztéseket, valamint megvizsgálja az egészségügyi ágazat bérhelyzetét, hogy az hogyan áll az egyéb ágazatokban dolgozók  béréhez képest.  Ennek célja, hogy az egészségügyi ágazat munkavállalói a 2016-ban elért, a bérrangsorban lévő 11. pozíciójukat megtartsák, illetve lényegesen előbbre kerüljenek.

A kormány elismeri az egészségügyi, illetve az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, az egészségügyi ellátás nyújtásából adódóan rájuk nehezedő fokozott felelősséget, éppen ezért elkötelezett az élet- és munkakörülményeinek javítása mellett. Ennek érdekében fontosnak tartja az ágazati reprezentatív szakszervezetekkel és a velük stratégiai partnerségben lévő kamarákkal, szakmai szervezetekkel folytatott folyamatos párbeszéd fenntartását.

A felek jövő héten folytatják a tárgyalást, ahol a tervek szerint a védőnőket és a mentődolgozókat érintő kérdések kerülhetnek előtérbe.

forrás: kormany.hu

Hozzászólás (0) Találatok: 470
Nyomtatás

Valóban?

Írta: Dr. Cser Ágnes 2017. máj. 04. csütörtök, 21:36.

„Az csak és kizárólag az MDAC munkatársainak köszönhető, hogy most nyilvánosságra kerültek a gödi intézmény embertelen körülményei. Méghozzá olyan módon, hogy arra a hatóságoknak már lépniük kell.”

Nem igaz, hogy csak a Mental Disability Advocacy Centre-nek (MDAC) köszönhető, hogy az embertelen állapot felszámolásra kerül!!!

A gödi Topház Speciális Otthon igazgatóját a szociális és gyermekvédelemi főigazgató azonnali hatállyal felfüggesztette - ez a legkevesebb.

Ebben az intézményben nemcsak az elhelyezett gyermekek, hanem az ott dolgozók is lehetetlen körülmények között próbáltak helyt állni és végezni munkájukat, akiket sajnos a lakók nem egyszer bántalmaztak.

Dr. Székely László alapvető jogok biztosánál 2016. december 30-án közérdekű bejelentéssel soron kívüli vizsgálatot és eljárást kezdeményeztem.

A levélre kattintva olvasható a közérdekű bejelentés

SzekelyL

 

Annak ellenére, hogy intézkedését és tájékoztatását is vártam, erre mind ez ideig nem került sor!

Tapintatos és körültekintő eljárást kértem, éppen az igazgató munkavállalókat is fenyegető és személyes biztonságukat is veszélyeztető intézkedései miatt.

A megjelent hírrel kapcsolatban, hogy az MDAC vizsgálatának köszönhető az ügy kirobbantása, és a tarthatatlan helyzet felszámolása mindenképpen arra kötelez, hogy magyarázatot és belső vizsgálatot kérjek dr. Székely László alapvető jogok biztosától, hogy ő és az általa vezetett hivatal miért nem tartotta be a hatályos törvényben a részére előírt kötelező 30 napon belüli válaszadási kötelezettséget. Amennyiben ez számukra tarthatatlan volt, miért mulasztotta el az erről való tájékoztatást, az egyszeri újabb 30 napos határidő hosszabbításával egyidejűleg.

A levélre kattintva olvasható az újabb vizsgálat és magyarázatkérés

05.04 kozerdeku

Büntető eljárást is kell kezdeményeznem, mert elfogadhatatlan, hogy közérdekű bejelentésben kezdeményezett eljárásról nem az erre felhatalmazott intézmény közpénzen fizetett munkatársai végzik határidőben a vizsgálatot, hanem három és fél hónappal később egy nemzetközi szervezet vizsgál és tesz közzé jelentést!!!

Szeretném látni dr. Székely László alapvető jogok biztosának munkatársai által elkészített jelentést, valamint az intézkedési sort, amelyet a fenntartó részére javasoltak.

Hogy 2016. december 30-án fenntartóként miért a Pest Megyei Önkormányzatot tüntettem fel, egyetlen oka, hogy az Interneten ez került megjelölésre.

Remélem, és bízom abban, hogy az intézmény munkavállalóiról senki nem tételezi fel, hogy egyetlen rájuk bízott gondozottat bántalmaztak volna!

Az intézményben foglalkoztatottak képviseletében 2016 szeptember végén Nyitrai Imre helyettes államtitkár úrtól kértek segítséget a munkavállalók a kiszolgáltatott gondozottak és a maguk nevében az MSZ EDDSZ siófoki rendezvényén. Mivel az áldatlan feltételek és tarthatatlan körülmények továbbra is fennálltak - tettem közérdekű bejelentést 2016 december végén.

2014 áprilisában látogattunk el közösen az egyik megyeszékhelyen működő hasonló feladatot ellátó intézménybe magas állami vezetőkkel, államtitkárokkal, kormányhivatali elnöki szinten.

Először találkoztak közvetlenül olyan munkavállalókkal, akik nem egyszer közvetlen életveszélynek kitéve végzik áldozatos munkájukat nem egy-egy napon keresztül, hanem hónapokon, éveken, sőt egész életen keresztül. Ezért tartjuk felháborítónak, hogy a nemzetgazdasági ágak kereseti összehasonlításában a legutolsók között vannak ezek a munkavállalók.

Mi már 2004-ben sztrájk-követeléseinkben megfogalmaztuk, hogy egyenlőségjelet kell tenni az egészségügyi és szociális ágazat közé, és a munkavállalóknak megfelelő feltételeket és nemcsak megfelelő fizetést kell biztosítani ezeknek a társadalom számára nélkülözhetetlen feladatoknak az ellátásáért!

Köszönet az ott dolgozó kollegák emberfeletti helytállásáért!

Soron kívül a fenntartóhoz fordulok nemcsak az ellátottak, hanem a munkavállalók érdekei védelmében.

Cser Ágnes

MSZ EDDSZ elnök

Hozzászólás (0) Találatok: 609

Kiemelt videó

További videók