Nyomtatás

Eddig és ne tovább! 5.

Írta: Szerkesztőség 2015. augusztus 25.

Kedves Kollégák!

Van olyan szakszervezet ma Magyarországon, aminek a küldetési nyilatkozata a következő

„Van kéz, amelyik simogatni tud, azért erős!

Van kéz, amelyik lehanyatlott, ereje szállt, de a megérintése erőt ad!

Van kéz, amelyik erős és ütni tud!”

Az EDDSZ/MSZ EDDSZ ereje a tagságában van.

 Az EDDSZ/MSZ EDDSZ ereje az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó munkavállalók tisztességében és elhivatottságában van.

Az EDDSZ/MSZ EDDSZ ereje abban a szervezettségben van, amelyet az országos reprezentativitási felmérések igazolnak jelezve azt, hogy nem lehet mellőzni, megkerülni!

Az EDDSZ/MSZ EDDSZ ereje a következetes munkavállalói képviseletben van!

Az EDDSZ/MSZ EDDSZ megőrizte az erejét azzal, hogy a vezető testülete következetesen elutasítja mindazon szervezetek bomlasztó tevékenységét, amelyek kihasználják az ágazatokban dolgozó munkavállalók a mindenkori döntéshozók által előidézett helyzetét.

Az MSZ EDDSZ érdeket képvisel, és nem ütni akar!

Az MSZ EDDSZ vezető testülete visszautasítja, hogy ma Magyarországon az ágazatok munkavállalóinak érdekeit, körülményeit pártpolitikai célra használják fel.

Az MSZ EDDSZ megkéri és elvárja, hogy a politikai csatározások színtere részükről az ország házában történjen az ágazatok munkavállalói, családtagjai, a betegek és az ellátottak érdekében!

Az MSZ EDDSZ szervezettségét meg kell őrizni és növelni kell.

AZ MSZ EDDSZ programját ezzel az erővel az „Egészséges és igazságos Magyarországért” együtt kell végrehajtanunk!

„Most és mindenkiért!”

Az EDDSZ/ MSZ EDDSZ 2000 decembere óta írt és a mindenkori kormány részére átadott Petíciói, sztrájkkövetelései demonstrációkkal és sztrájkokkal megerősítve az elmúlt évtizedek során elszenvedett hátrányok és veszteségek kiküszöbölésére fogalmazódtak meg.

Itt az ideje, hogy a 2004 óta követelt ágazati kollektív szerződést végre megköthessük ne csak az egészségügyi, hanem a szociális ágazati munkavállalókra is.

Itt az ideje, hogy a foglalkozási csoportok egymással szembefordítása és megkülönböztetése végre megszűnjön. Az EDDSZ/MSZ EDDSZ számára mindannyian egyenlően értékesek a „frontvonaltól” a gazdasági-műszakiterületen foglalkoztatottakig, az agyon hallgatott és kirekesztett szociális ágazati munkavállalókig már 1989 óta.

 

 2006. szeptember 22.

Kórterem a Kossuth téren

Az Egészséges és Igazságos Magyarországért!

Azért állítottuk fel a Kossuth téren, az Országház előtt az ország kórtermét, hogy felhívjuk a hazai és a nemzetközi közvélemény figyelmét a magyar egészségügyben és szociális ágazatban uralkodó tarthatatlan helyzetre.

  

2015. június 1.

Szükségkórházat telepítenek a gazdasági minisztérium elé

Július elsejére, a fővárosi József Nádor térre hívja újabb demonstrációra támogatóit friss közleményében az Őszintén az Egészségügyről Akciószövetség.

A szövetség közleményével az

Azért harcolunk, hogy kiteljesedjen az alkotmányban rögzített egészséghez és a szociális biztonsághoz való jog, hogy megálljon a lakosság tragikus egészségromlása és az ágazat dolgozói megkapják az őket megillető erkölcsi és anyagi megbecsülést.

országgyűlés elé beterjesztett 2016-os költségvetési terv számaira és Varga Mihály szavaira reagált. Utóbbi „pár napja kijelentette, a magyar egészségügy legnagyobb problémája, hogy a kórházigazgatók fedezet nélküli számlákat írnak alá, és ezzel költségvetési csalás határát súrolják ezzel a tettükkel”.


Az EDDSZ céljai elérése érdekében 1999-ben először Magyarországon az ország 50 városában egy időben tartott demonstrációt.

Először fordult az országgyűlési képviselőkhöz, hogy ne  frakciófegyelem, hanem a választóknak tett ígéretek alapján képviseljenek bennünket.Először Magyarországon az egészségügyben 2000. december 7-8-9-én figyelmeztető sztrájkokat szervezett.

2004-ben alapító tagként kezdte meg a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalban a munkáját.

Az egri nővérek súlyos rákos megbetegedései és sorozatos haláluk miatt kártérítési pereket indított, állami – önkormányzati együttműködéssel kártérítéseket fizetett.

Az egészséges és biztonságos munkahelyek érdekében 2004 óta országos átfogó vizsgálatokat kezdeményeztünk.

2004-ben először Magyarországon hetekig tartó sztrájk-sorozatra kényszerült, de a kormány csak november végén volt hajlandó a tárgyalást megkezdeni.

2005-2006 üres, semmitmondó tárgyalásai csak az időhúzást eredményezték, a Gyurcsány 1-es kormánnyal.

2006 nyarán egyetlenként tüntettünk a bennünket megnyomorító Gyurcsány féle konvergencia program ellen.

2006 augusztusában háromszor követeltük az érdemi sztrájktárgyalást – választ sem kaptunk.
A Gyurcsány 2-es kormánynak sem volt ideje az érdemi szociális párbeszédre, még az ágazati érdekegyeztetést sem hívták össze.

2006 decemberében először fordult az EU Parlamentjéhez, Bizottságához Petícióval.

Nemcsak sztrájktárgyalás nem volt, de a 2007. évi költségvetésről sem tárgyalhattunk.
Minden követelésünkkel szemben az egymást követő kormányok kizárólag a privatizációban látták a megoldást, ami súlyosan fenyegette az ellátás biztonságát és a dolgozók munkahelyét.

Az akkori kormányok rejtett szándéka, hogy magánkézbe adja az egészségügyi intézményeket, és megszüntesse a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes társadalombiztosítást.
A kormányok szándékosan rosszul vagy nem szabályozták az ágazatok kérdéseit. Ekkorra már a hiányos jogi szabályozást kihasználva több helyen is magánkézbe kerültek intézmények, vagy folyamatban voltak ilyen eljárások, amelyek gyengítették a szolgáltatás színvonalát. Több ezer ember munkahelyét szüntették meg, és termelték a profitot. Ezeket a döntéseket az EDDSZ minden lehetséges jogi eszközzel megtámadta itthon, Brüsszelben, Londonban a Hospinvest tevékenysége felszámolására.

Hatvanban és Székesfehérvárott, Egerben büntető feljelentést is tett csalás és hűtlen kezelés miatt és az Európai Emberi Jogi bírósághoz is fordult a Club Aliga privatizációja miatt.

Nem várhattunk tovább!

Azért is állítottuk fel a Kossuth téren, az Országház előtt az Ország Kórtermét, hogy felhívjuk a hazai és a nemzetközi közvélemény figyelmét a magyar egészségügyben és szociális ágazatban uralkodó tarthatatlan helyzetre. Majd a Nádor utcában az Ország Súlyponti kórtermé

A Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai kormányok figyelmen kívül hagyták a 2004. december 5-i Népszavazást, ahol csaknem 2 millió ember úgy döntött, hogy ellenzi az egészségügyi intézmények privatizációját!

Több, mint 72.000 aláírást gyűjtött a sikeres népszavazásért.

Az EDDSZ felszólította a kormányokat, hogy számoljon el az eddigi tevékenységével, az állami, önkormányzati tulajdoni vagyonkatasztert haladéktalanul készítse el különös figyelemmel az egészségügyi és szociális ágazatra.

Az EDDSZ felszólította a kormányokat, hogy az együttdöntési jog kerüljön soron kívül törvényi szabályozásra.

 Az EDDSZ felszólította a kormányt az azonnali, érdemi sztrájktárgyalásra, az érdemi megállapodásra és az érdemi párbeszéd megkezdésére a szakszervezetekkel, a civil szervezetekkel!

Az EDDSZ folyamatosan visszakövetelte a közszolgáltatások ……. kivett pénzekre a privatizációs bevételeket…..

Az adósságot nem az ágazatok munkavállalói okozták, ne az ágazatok munkavállalói fizessék meg ne a betegek és ellátottak szenvedjék el!
Az MSZ EDDSZprogramját következetesen, töretlen hittel az egészséges és igazságos Magyarországért hajtja végre!
Az MSZ EDDSZragaszkodik az érdemi sztrájktárgyalásokhoz!

Az MSZ EDDSZ ragaszkodik az Ágazati Kollektív Szerződések megkötéséhez!

 Az MSZ EDDSZ felajánlotta és várta, hogy az ágazatok munkavállalói érdekében csatlakozzanak más szervezetek, kamarák, konföderációk. Minden szervezet vezető testületének részére a lehetőség a munkavállalók érdekében nyitva állt.

A MESZK, a MOK és a MÖSZ vezetése a munkavállalók érdekében csatlakozott a sztrájktárgyalásokhoz. A MESZK, a MOK és a MÖSZ vezető testülete letette voksát a megosztottság ellen.

2015. június 9.

Csuvikovszkyné Edit

Kiemelt videó

További videók