Nyomtatás

Köszönjük, kérjük és követeljük,

Írta: Szerkesztőség 2017. december 12. kedd, 17:34.

hogy az egészségügyi bérkorrekcióra vonatkozó követeléseinkről, a 2016. szeptember 20-ai Megállapodásunk kiegészítéséről a kormány tárgyaljon a december 13-ai, holnapi ülésén!

2017. november 17-én, november 23-án, november 30-án, december 7-én és december 12-én folytattunk sztrájktárgyalást a kormány kijelölt képviselőjével.

2017. november 28-án Balog Zoltán EMMI miniszter úrtól

soron kívüli

kormányzati intézkedést kértünk a 2016. szeptember 20-án aláírt, szeptember 1-jén életbe lépett bérmegállapodásunk azonnali korrekciójára, hogy a november 1-jétől esedékes decemberi kifizetésű bérfejlesztés második rész végrehajtása ne okozzon botrányt a szakdolgozók körében!

Az örvendetes minimálbér és garantált bérminimum 2017-ben végrehajtott, és 2018-as várható emelésével a kiigazított és igazságos 2016. szeptember 1-jétől érvényes bértáblák belső arányai összeomlottak, és magasabb szinten ez 2018-ban „újratermelődik”!

2016 novemberében először szóban, majd írásban, illetve valamennyi sztrájktárgyaláson kértük a 2017. év korrekcióját. Erre először csak 21 milliárd forintot kértünk az ágazati egészségügyi hozzájárulás tervezett megtakarítására figyelemmel. A követelés összege drasztikusan lecsökkent az ágazat csaknem 21 milliárdos megtakarítására figyelemmel, ugyanis kb. 8 milliárd forinttal kellene csak kiegészíteni. Az idő előrehaladására figyelemmel a 2017-es év korrekcióját váltaná ki a karácsony előtti egy havi bér az egészségügyi ágazat valamennyi munkavállalója részére.

A 2018. évi novemberben esedékes harmadik bérfejlesztés január 1-jére való előrehozatalával a minimálbér és garantált bérminimum hatását részben korrigálná! Ugyanakkor a kb. 15 ezer bérfejlesztésben 2017 novemberében alig részesülő helyzetén a 2016-os Megállapodásunkba foglalt bértáblák módosításával kell segíteni, ugyancsak a korábbi igazságos arányokat helyreállítani, hogy a több évtizede munkát végző szakdolgozók bére ne lehessen egyenlő a most belépő szakdolgozóéval.

Az orvosok, a többi diplomás bérének a korrekciónak megfelelő arányban kell növekednie. A béren kívüli juttatások biztosítása: a cafeteria rendszer kiterjesztésének áttekintése, juttatás 100.000Ft/év, bankszámlahozzájárulás kifizetése 12.000 Ft/év, a munkaruhára, a védőruhára, a munkavállalók egészségének megőrzésére, a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatást nyújtók, a védőnők, a mentősök helyzetének javítására és bérfelzárkóztatására, ezek beemelése a már megkötött Kollektív Szerződésbe, valamint a KSZ ágazati kiterjesztésére tett javaslatainkat foglaltuk össze a 2016. szeptember 20-án, a kormány által aláírt megállapodás kiegészítésére.

A 2015 májusa óta a kormány kijelölt képviselőjével folytatott sztrájktárgyalás során az életpályamodell helyett az ágazat valamennyi munkavállalójára kiterjedő Kollektív Szerződés megkötését tűztük ki célul. A kormány az ezt lehetővé tevő jogszabályokat megalkotta, beterjesztette az országgyűlés elé, és törvénymódosítással lehetővé tette e követelésünk teljesítését.

A kormány már átvállalta MESZK tagsággal együtt járó kötelező tagdíj fizetését az állami fenntartású intézményekben és az Országos Mentőszolgálatnál.

Sztrájktárgyalásban vagyunk a kormánnyal az általa kijelölt képviselő útján, akivel a követeléseink teljesítésének tartalmáról, azok időbeli ütemezéséről még 2017 decemberében a 2016-os Megállapodásunk kiegészítését szeretnénk aláírni.

Követeléseinket a 2016-os Megállapodáshoz készített kiegészítéstervezet tartalmazza az erre adott Egészségügyért Felelős Államtitkárság válaszával együtt a melléklet tartalmazza.

Budapest, 2017. december 12.

Sztrájktárgyalók:

Cser Ágnes                 MSZ EDDSZ

Toma Lajos                 MÖSZ

Stratégiai partnerek:

Dr. Éger István           MOK

Dr. Balogh Zoltán      MESZK

Dr. Hankó Zoltán       MGYK

Sajtótáj 12.12

Attachments:
Download this file (EÜÁT ajánlata_2017.12.07.pdf)EÜÁT ajánlata_2017.12.07.pdf812 kB
Hozzászólás (0) Találatok: 589
Nyomtatás

A sztrájktárgyalások még folyamatban vannak

Írta: Szerkesztőség 2017. december 06. szerda, 16:18.

már 2016 novemberében kezdeményeztük a 2016. szeptember 20-ai megállapodásunkba foglalt bértábla korrekcióját a minimálbér és garantált bérminimum 2017. január 1-jétől való örvendetes megemelésére figyelemmel

"Az ellenzék megtéveszti az egészségügyi dolgozókat

2017. december 5. 19:38

A kormány, valamint az ágazati reprezentatív szakszervezetek és stratégiai partnereik közti hosszú tárgyalássorozat eredményeként létrejött tavalyi megállapodás értelmében egy több éves béremelés kezdődött meg az egészségügyben annak érdekében, hogy 97 ezer egészségügyi dolgozó élet-és munkakörülményei javuljanak.

A megjelent híresztelésekkel ellentétben minden egészségügyi szakdolgozó alapbére 12%-kal emelkedett novemberben, a szakorvosok és szakgyógyszerészek alapbére pedig 100 ezer forinttal lett magasabb. Ennek eredményeképp egy 4-6 éves jogviszonnyal rendelkező OKJ végzettségű (Besorolási osztály: E, Fizetési fokozat: 02) ápoló alapilletménye a 2010-es 91 ezer forinthoz képest novembertől 183 ezer forintra emelkedett. Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező OKJ végzettségű (Besorolási osztály: E, Fizetési fokozat: 07) ápoló  alapilletménye 2010-ben még 106 ezer forint volt, most novembertől 209 ezer forintot kaphat kézhez. Egy 7-9 éves jogviszonnyal rendelkező szakorvos (Besorolási osztály: I, Fizetési fokozat: 03) alapilletménye a 2010-es 156 ezer forintról novembertől 469 ezer forintra nőtt.

Az ellenzék hisztériakeltésével ellentétben a polgári kormány betartotta az egészségügyi dolgozóknak tett ígéreteit és az ágazati reprezentatív szakszervezetekkel és stratégiai partnereivel kötött megállapodását, s a szakdolgozók számára 2016-ban új bértáblát alakított ki, amely átlagosan 26,5 százalékos alapbér emelést tartalmazott, idén november elsejétől pedig további 12 százalékkal emelte a tavalyi alapbéreket. Hangsúlyozzuk, hogy alapbéremelés történt, tehát a különböző pótlékok tovább emelik a kereseteket.

A tárgyalások eredményeként létrejött megállapodásban a tárgyalópartnerek rögzítették azt is, hogy nyomon követik, illetve időről időre áttekintik a béremelés hatását, s amennyiben szükséges, elvégzik a változtatásokat, éppen ezért a szakszervezetekkel tovább folytatódnak az egyeztetések. Ennek megfelelően az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága megvizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy a béremelés mindenki számára pozitív előrelépést jelentsen.

Az ágazati bértárgyalások a héten tovább folytatódnak.

(EMMI)"

Most a kormányon a sor!

 

Hozzászólás (0) Találatok: 484
Nyomtatás

Mi az, amit kérünk, mi az, amit követelünk?

Írta: Szerkesztőség 2017. november 29. szerda, 14:36.

sajttaj kep 2017.11.29

Sajtótájékoztató

Egyre jobban távolodtak az álláspontok, még mindig távol vannak a tárgyaló felek ajánlatai!

 

2017. november 17-én és november 23-án ismét tárgyalóasztalhoz ült az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtikársága a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (MSZ EDDSZ), a Mentődolgozók Önálló Szakszervezetének (MÖSZ), továbbá a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK), a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK), a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség és a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) képviselőivel, hogy folytassák a sztrájktárgyalást a 2016 szeptemberében aláírt megállapodás alapján.

Cser Ágnes MSZ EDDSZ elnök a tárgyalópartnerek nevében megköszönte, hogy a kormány kiegészítette a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendeletet az egészségügyi ügyvitelszervezőkre és orvosírnokokra is kiterjesztette kezdeményezésüknek megfelelően a bértábla hatályát.

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár úr bejelentette, hogy az alapellátásban foglalkoztatott fogorvosok számára mintegy 3 millió forint még ebben az évben kifizetésre kerül, a kormány elképzelése szerint a fele összeg gép-, műszerbeszerzésre fordítandó. A megfelelő minőségű betegszállítás érdekében ugyancsak szükséges támogatást adni. (Ezt nem a sztrájktárgyaló partnerek kezdeményezték)

A sztrájktárgyaló MSZ EDDSZ, MÖSZ és stratégiai partnereikkel MOK, MESZK, MGYK egyeztetett követelésüket megerősítette a korábbi tárgyalások és a 2016. szeptember 20-ai megállapodásukban foglaltak alapján

-       -   az egészségügyben az ágazat valamennyi munkavállalójának (gazdasági és műszaki- ügyviteli és fizikai munkakörben) egy havi bér kifizetése még a karácsony előtt, a 2017. év elmaradt korrekciójaként,

-     a 2018. november 1-jei szakdolgozókat érintő bérfejlesztés 2018. január 1-jére való előrehozatala, a 2018. január 1-vel örvendetesen megemelkedő minimálbérre és garantált bérminimumra figyelemmel, hogy a bértábla belső arányait megőrizzük,-

-        -  az orvosok és az orvosokkal azonos besorolásba került diplomások részére 2018. január 1-jétől 8%-os béremelést, az előző indokra figyelemmel,

-       -  az ágazati bérmegállapodás gyakorlati végrehajtásának ellenőrzése során – jogszabállyal is - megerősítésre került, hogy a bértáblák változása miatt az alapbér (garantált illetmény) növekedés a munkáltatói egyoldalú döntése alapján az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás – különösen az illetménykiegészítés, munkáltatói döntésű illetményrész - terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható. A bérmegállapodás további munkakörökre is kiterjesztésre került. Figyelemmel arra, hogy a nem állami fenntartású intézmények és szolgáltatók is részesültek a HBCS-n és a német pontrendszeren keresztül a többletfinanszírozásban a kormányzat vállalja a bérfejlesztés tételes ellenőrzését, illetve a szolgáltatási szerződések ennek megfelelő módosítását. A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik továbbra is indítványozzák a bérfejlesztés külön soron való megjelenítését. Kezdeményezik, hogy kerüljön áttekintésre a teljes foglalkoztatotti kör, hogy senki se maradjon ki a bérfejlesztésből. Ennek érdekében, ha szükséges a finanszírozási kormányrendelet módosítására kerüljön sor.-       

-        -  a bankszámla- hozzájárulás kifizetése (12.000 Ft/év), cafeteria juttatás 100.000 Ft/év,

-        -   a munkavállalók egészségének megőrzése érdekében a fogpótlás térítése a társadalombiztosítás által 2018. január 1-jétől,

-        -  a gazdasági és műszaki- ügyviteli és fizikai munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztéséről való megállapodás legkésőbb 2018 januárjában,

-      -    a védőnők részére a kormányzat részéről több ízben juttatott bérfejlesztést szolgáló finanszírozási összegek jogszabály módosítással és a már aláírt finanszírozási juttatás (legutóbb 2017. november 1-jétől 33.000 Ft) Kollektív Szerződésbe való beemelése a személyes garancia megteremtésére,

-      -    az Országos Mentőszolgálat munkavállalóira vonatkozó KSZ beemelése önálló fejezetként a már aláírt többmunkáltatós KSZ-be, ezzel az ÁEEK mellett megjelenik az Országos Mentőszolgálat és munkavállalói is.

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár tájékoztatása szerint a karácsony előtti a 2017. évre vonatkozó korrekciós igény még kormányzati döntésre vár, a sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik változatlanul követelik az egészségügyi ágazat valamennyi munkavállalójának, beleértve a gazdasági és műszaki- ügyviteli és fizikai munkakörben foglalkoztatottakat is, akik 2016 januárjától már az ágazat munkavállalói voltak.

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár emlékeztette tárgyalópartnereit, hogy tavaly négy évre szóló bérmegállapodást kötöttek az ágazattal, illetve a kormánnyal, amely mindkét felet köti. Álláspontja szerint a megállapodástól való elmozdulás a felsorolt követelések esetében ugyancsak kormányzati döntést igényel, hogy a 2018. november 1-jétől esedékes a szakdolgozókat megillető bérfejlesztésnek előrehozhassák 2018. június 1-jei hatállyal.

A MOK, az MGYK és a MESZK egyértelműen megerősítették és ismételten megtámogatták az MSZ EDDSZ és MÖSZ követelését, hogy a 2016-ban megkötött megállapodás korrekciójához ragaszkodnak a már korábban megjelölt 30 milliárd forinthoz. Ennek ellentételezéseként jelölték meg az 1 havi bért valamennyi munkavállalónak karácsony előtti kifizetéssel. Az előzőekben bejelentett követelések maradéktalan teljesítését várják el.

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán arra kéri a tárgyaló feleket, hogy mérlegeljék az általa tett ajánlatot. A többi követelést nem tudja befogadni, azt csak továbbítani tudja a kormányzat részére.

Cser Ágnes bejelentette, hogy az előzetes egyeztetéseik alapján követeléseiktől sem eltérni, sem elállni nem áll módjukban. Egyúttal kezdeményezi, hogy a 2016-os többéves bérfejlesztésre és bérfelzárkóztatásra vonatkozó megállapodásuk kiegészítéséért érdemben tárgyaljanak tovább különös figyelemmel az eddig méltatlanul elmaradt gazdasági és műszaki- ügyviteli és fizikai munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése érdekében.

A tárgyalópartnerek követeléseikhez azért ragaszkodnak, hogy a jövedelem szempontjából a nemzetgazdaság 14. helyén besorolt humánegészségügyi ágazat munkavállalói lényegesen előbbre jussanak és utolérjék a Visegrádi Négyeket. A 2015-ben megkezdett sztrájktárgyalásokon ezt a célt tűzték ki!

Ezért ragaszkodnak a garanciával is ellátott kétoldalú megállapodásuk betartásához a kormány részéről. Örvendetes tény az is, hogy a kormány több ágazatban kétlépcsős egyoldalú bérfejlesztést hajtott, illetve hajt végre, azonban ez a kétoldalú megállapodás – álláspontjuk szerint – nem lehet mérlegelés tárgya. A 2018 januártól esedékes újabb örvendetes minimálbér és garantált bérminimum emelés ugyancsak a bértábla belső arányainak felborulását okozza, ezért kell a megfelelő többletforrást az ágazat rendelkezésére bocsátani!

Cser Ágnes az MSZ EDDSZ elnöke átadta a honvédelmi miniszter és a szakszervezetek között létrejött örvendetes és dicséretes megállapodást, ami ugyanazokat a követeléseket teljesíti, mint amit az egészségügyben akarnak elérni a munkavállalók és családtagjaik részére.

A sztrájktárgyalók ragaszkodnak a kormánnyal létrejött megállapodásba foglaltak alapján a védőnők, a gazdasági-műszaki dolgozók és a mentődolgozók bérfejlesztéséhez, ennek megfelelően a kollektív szerződésbe foglalásához is. A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik bejelentették, hogy a megállapodás kormányzati részről való betartatása érdekében együttesen lépnek fel a kormányzat többletforrásért felelős képviselőinél.

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár úr jelezte, hogy nincs a követelésekre elfogadó nyilatkozatra felhatalmazása a kormány részéről. A sztrájktárgyalók sürgették a soron kívüli tárgyalást az EMMI és Miniszterelnökséget vezető miniszterek, Balog Zoltán és Lázár János miniszter urakkal való soron kívüli tárgyalást, melyről írásbeli ígérettel rendelkeznek, mely tárgyalás hetek óta húzódott.

Balog Zoltán EMMI miniszter úrral 2017. november 28-án került sor tárgyalásra, ahol megerősítettük a már szóban 2016 novemberében a sztrájktárgyalás keretében előterjesztett korrekciós igényünket a 2016-ban megállapodásba foglalt bértáblákra az örvendetes minimálbér és garantált bérminimum miatt. A sztrájktárgyalók és stratégiai partnereik részletesen bemutatták, hogy a 2017 novemberében esedékes szakdolgozói bérfejlesztés többezer szakdolgozónál csak néhány száz forintos összeget jelentene, amit az örvendetes minimálbér és garantált bérminimum emelés okoz, ezért feltétlenül soron kívüli kormányzati döntés és intézkedés, és a megállapodás módosítása szükséges! Nem lehet egy örvendetes és példátlan többéves bérfelzárkóztatás eredményeit lerombolni. Arról is tájékoztatták a minisztert a tárgyaló partnerek, hogy még decemberben írásban kívánják kiegészíteni a 2016. szeptember 20-ai megállapodásukat követeléseik további tárgyalásáról, azok teljesítéséről a bérfelzárkóztatás folytatása érdekében.

Budapest, 2017. november 29.

Cser Ágnes                                                                                       Toma Lajos

MSZ EDDSZ elnök                                                                          MÖSZ elnök

 

Dr. Éger István                          Dr. Balogh Zoltán                                              Dr. Hankó Zoltán

MOK elnök                                  MESZK elnök                                                      MGYK elnök

Hozzászólás (0) Találatok: 585
Nyomtatás

A szociális ágazati munkavállalókért is kiállunk

Írta: Szerkesztőség 2017. november 29. szerda, 14:11.

Balog Zoltán miniszter és Czibere Károly államtitkár uraknak írott levél itt olvasható

 

 

 

 

Hozzászólás (0) Találatok: 455

Kiemelt videó

További videók