Nyomtatás

Nyílt levél

Írta: Dr. Cser Ágnes 2008. február 15.

dr. Sólyom László köztársasági elnök úrnak

 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

 

Örömmel üdvözöltük azon döntését, hogy a 2007. december 17-én elfogadott az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényt nem írta alá, visszaküldte dr. Szili Katalin országgyűlési elnök asszonynak megfontolásra.

Az egyes országgyűlési képviselők által benyújtott törvénymódosítások, melyek a február 11-én elfogadott törvényt kiegészítik, egyáltalán nem adnak érdemi választ és korrekciót az Ön levelében megfogalmazott fenntartásokra és aggályokra.

A NEK felkéri a Köztársasági Elnök Urat, hogy a 2008. február 11-én az országgyűlési képviselői módosításokkal kiegészített, az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényt, melyet másodszor fogadott el a magyar országgyűlés, ne írja alá, ne hirdesse ki, és az Alkotmány 28/C § (4) bekezdése alapján kezdeményezze a magyar országgyűlésnél - a több, mint 360 ezer összegyűjtött aláírásban is bízva - az országos népszavazást.

Tisztelettel kérjük, Elnök Urat, hogy akadályozza meg a törvény hatályba lépését, mert:

1) 2006. augusztusában a magyar munkavállalói képviseletek egyöntetűen elutasították a Konvergencia Programot, mely már tartalmazta a társadalmi egészségbiztosítás átalakítását és további súlyos pénz kivonást az egészségbiztosítási szolgáltatásokból.

2) A társadalom nemhogy felhatalmazást nem adott a törvény újbóli elfogadásához, hanem - több, mint 360 ezer aláírással a népszavazás kiírásáért - bizonyított ellenkezése ellenére fogadta el a koalíciós többség a néhány országgyűlési képviselői módosító indítvánnyal kiegészített törvényt.

3) A 2008. február 11-én másodszor is megszavazott törvény ütközik az 1928. évi XXXII. törvény rendelkezéseivel, különösen a 6. cikkben foglaltakkal:”A betegségi biztosítást közhatóságok igazgatási és pénzügyi ellenőrzése alatt álló, minden nyerészkedési célzat nélkül működő, önkormányzattal bíró intézményeknek kell ellátniok…”  

A nemzetközi egyezményben foglalt előírással szemben, amely a magyar jogrend része is, az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény üzleti haszonelvű részvénytársaságokra bízza a társadalmi egészségbiztosítást.

Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény alapvetően sérti az idézett törvényhelyet, amikor törvényben biztosítja az üzleti érdek, profit szerzés megjelenését a részvénytársasági formában működtetett egészségbiztosítási pénztárakkal évi 2% osztalékkal.

4) Tájékoztatjuk a Köztársasági elnök urat arról is, hogy a kormány továbbra sem egyeztetett az arra illetékes szakmai és társadalmi szervezetekkel, a szociális dialógus követelményeit is ismét megszegték. 2008. január 28-án az OÉT ülésén a munkavállalói oldal felvetéseire dr. Herczog László államtitkár kijelentette „ a kormánynak nincs befolyása a törvényre, mert az az országgyűlési képviselők előtt fekszik”.

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal 2004. évi megalakulása óta képviseli a társadalmi egészségbiztosítás védelmét és fejlesztését, ezért kérjük t. Köztársasági Elnök Urat, hogy kezdeményezésünket szíveskedjék figyelembe venni döntése meghozatala előtt.

Budapest, 2008. február 15.

Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal

Kiemelt videó

További videók